Config Auto Turn Dành Cho Bàn Phím 8K [ HOT ]

Update Link Download 14:24 11/03/2013
Hướng dẫn sử dụng  : Coppy vào thư mục cstrike của CountStrike 1.1
Kích hoạt config
Ấn Ctrl và Jump
F1 : Bắn bình thường
F3 : Auto Turn
Phím tắt * : Mua AKA + 43 + Lục , đạn lục , boom , giáp ,
Phím tắt Page Down : Mua lục , đạn , giáp  , boom
Phím tắt Mouse3 : Mua đạn , giáp , boom
Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post