Hiệu ứng tia sét cho súng


Link download : tải về
Download và coppy vào thư  mục Cstrike của Game CountStrike 1.1 . Chọn Yes to all Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post