Bản Mod người đỏ= cướp xanh = cảnh

Config Rút Súng Nhanh + Nhân Vật Xanh đỏ Link http://www.mediafire.com/f…/7cfaiss7rp6t66s/RutSungNhanh.rar Hướng dẫn F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump F2: Tắt auto duck , auto jump / : mua luc + bom + giap + dan * : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan 

Nguồn bài viết: http://www.congdongcs.biz/2017/03/config-rut-sung-nhanh-nhan-vat-xanh-o.html Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post