lục đôi song súng protải về cho vào model : http://fpsb.gflclan.com/skins/320/custom_fancy_dual_ice_fire_pistols.rar
xem demo:

Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post