[HOT] tổng hợp config của 1 số nhân vật trong làng cs (team gameTV)

NGHIÊM CẤM BẤT KỲ 1 THÀNH VIÊN NÀO CHỈNH SỬA Ở ĐÂY

Team GameTV :
 1. NGhĩa - http://www.mediafire.com/download/7ra5qhui5e61b5t/Nghia-LX.rar
Team Nhổn :
 1. MaBư - http://www.mediafire.com/download/87k15s5rut575bj/Mabu.rar
Team CSY :
 1. ChickenZero - 
  http://www.mediafire.com/download/ljervy6lf3eocnv/ChickenZero.rar
  Dũng Gà - http://www.mediafire.com/download/a9g2iscko2ws9a0/D.rar
  Ú Òa - http://www.mediafire.com/download/40tkv5756ex3egl/ú%20òa.rar
  NAM_CAO - http://www.mediafire.com/download/5daoq6cvauua1y7/NAM_CAO.rar
  NGƯỜI - BÁN - XÔI - http://www.mediafire.com/download/gjy2ujawwcx3zkv/Xôi%201.rar
  Chí Phèo - http://www.mediafire.com/download/czdmxaxvlx1scpv/chipheo.rar
  Lisf - http://www.mediafire.com/download/mlby85csnoronvg/Lisf%206.0.rar
  Hoàng Thiên - http://www.mediafire.com/download/oko2p1vnf9pu64g/HoangThien.rar
  Kim Đồng - http://www.mediafire.com/download/k5mzfih2d9i0d0c/KimDong.rar
Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

5 Comments

Previous Post Next Post