config chống giật 60% rút súng nhanh

https://www.youtube.com/watch?v=ZnnSNnpF_Nw

tải về thì coppy vào mục cskitre và còn mấy cái mod dao với súng thì vào mục model nhé . xóng đó vào game gõ lệnh exec dunghang.cfg và ấn f2 bên bàn phím số , và f1 bên bàn phím chữ , còn f3 là auto ghìm tâm


Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

2 Comments

Previous Post Next Post