[HOT] Hướng dẫn cài và sử dụng bộ 8 maps siran pro cho game cs 1.1

Hướng dẫn cài đặt :  

 Bản V2:  

Xem video bản V5: https://www.youtube.com/watch?v=Yam5rmNMHs0

các bạn lưu ý phiên bản này là bản setup nên sẽ dễ cài đặt hơn làm bằng tay nhé
các bạn chú ý xem video hướng dẫn để tránh sai nhầm
Dưới đây là hướng dẫn và link tải bộ 8 maps

link tải:
1: http://www.mediafire.com/file/9vsenz9nmv3g07r/ModSkin_CS1.1_CS1.6_SirAn_v1.exe
2: http://www.mediafire.com/file/9b956fgub38oeei/ModSkin_CS1.1_CS1.6_SirAn_v2.exe
3: http://www.mediafire.com/file/wzezyxiyqabxsnz/ModSkin_CS1.1_CS1.6_SirAn_v3.exe
4: http://www.mediafire.com/file/tc2966z6t14l6h9/ModSkin_CS1.1_CS1.6_SirAn_v4.exe
5: http://www.mediafire.com/file/syivc1sj582gg1z/ModSkin_CS1.1_CS1.6_SirAn_v5.7z
6: http://www.mediafire.com/file/manz7mrybw1e9o3/ModSkin_CS1.1_CS1.6_SirAn_v6.7z
7: http://www.mediafire.com/file/gmlvjnlvg7y2mmk/SirAn-Final_v1.rar
8: http://www.mediafire.com/file/ba7pvx4kffugy7b/ModSkin_CS1.1_SirAn_v8.7z

Backup fuull 8 bản: https://drive.google.com/open?id=1ggEeXakZKJ39Ukvjb4toTBWlpGG4OXriKênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post