Bộ Config Xanh Nước Biển

Config XanhNuocBien
Link http://www.mediafire.com/f…/91l4972hbg11qmd/Xanhnuocbien.rar
Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jumpF2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bảnKhông có văn bản thay thế tự động nào.
Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Không có văn bản thay thế tự động nào.

Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post