Mod rút súng nhanh , nhân vật xanh đỏ , máp sáng


Link Tải : http://www.mediafire.com/file/g9g9ome9qs860kb/CSVN.rar
Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan


Mod rút súng nhanh , nhân vật xanh đỏ , máp sáng


Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post