Config Mặc định ngon cho các mem yêu cs 1.1

Dưới đây là config mặc định
Có rút súng nhanh, phím tắt mua súng( có file huongdan.txt),...
Dùng cho tay phải: Download here
Dùng cho tay trái: Download here
Dùng cho cả hai tay: Download here
Nếu bạn chưa biết dùng config mặc định này thì đừng lo vì khi download config sẽ có 1 file tên: huongdan.txt
Bạn tìm file đó và mở nó ra sẽ có hướng dẫn dùng!
Bạn cũng có thể tham khảo 1 vài config đẹp ở trang iamvu.tk nữa nhưng đây là 1 trong những config tôi hay dùng nhất!

Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post