Config Máp Sáng + Súng ko giật + Nhân vật Xanh Đỏ (và bộ súng gốc nếu bạn cần)

Link 1
Link 1 là file KHÔNG có bộ súng gốc của half-life

 

lưu ý : link 2 là file CÓ bộ súng gốc của half-life, nếu đã sử dụng mod súng rồi và không muốn thay đổi về Bộ súng gốc thì bạn tải bộ mod này ở link 1 nhé!Config Máp Sáng + Súng ko giật + Nhân vật Xanh Đỏ + bộ súng gốc


Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trợ , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan

Hướng dẫn cài : 
bạn mở thư mục halflife ra , thường là 
C:\Program Files (x86)\\Half Life
rồi giải nén bản mod    ConfigNoRecoil (1).rar 
ở bên trong có thư mục CSTRIKE
Bạn coppy và chép đè lên thư mục cstrike máy tính sẽ hỏi bạn có chép đè lên file gốc không , bạn chọn replace the file in the destination  như trong ảnh nhé 
hướng dẫn cài mod maps cs


Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post