Config Pepsi


Link http://www.mediafire.com/fi…/x7xh56i7uv3feg4/ConfigPepsi.rar
Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan


Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Không có văn bản thay thế tự động nào.
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post