Config Rút Súng Nhanh + Nhân Vật Xanh đỏ

Config Rút Súng Nhanh + Nhân Vật Xanh đỏ
Link http://www.mediafire.com/f…/7cfaiss7rp6t66s/RutSungNhanh.rar
Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post