Config VFre2

Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan
Link: http://www.mediafire.com/file/t5j7f9f4s01t9ff/VFre2.rarKhông có văn bản thay thế tự động nào.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post