Config VFre4 - Súng lửa băng + máp sáng


Link http://www.mediafire.com/file/f01a67bokvz1h7k/VFre4.rar
Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + danKhông có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.Không có văn bản thay thế tự động nào.Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bảnKênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post