Config VFre5 - Súng lửa + máp sáng


Link http://www.mediafire.com/file/d3fupxj4o1wvkt5/VFre5.rar
Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan
Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người


Không có văn bản thay thế tự động nào.Không có văn bản thay thế tự động nào.Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post