Mod CS 1 1 - Chelsea


Video: 


Link Tải : http://www.mediafire.com/file/koaublvu92g211y/Skill.Chelsea.rar


Hướng dẫn

F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan
Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

2 Comments

Previous Post Next Post