Mod CS 1 1 Version 3 (video+ảnh)

xem video: 


Link Tải : http://www.mediafire.com/file/d9pcy1vp9539oqs/Skill.bo1.rar
Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan
Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + danKênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post