Mod CS 1 1 - VTV3 trực tiếp (video+ảnh)

Video:
Link Tải : http://www.mediafire.com/file/fgfbf62p9p968be/Skill.VTV3.rar
Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan
Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan


Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

3 Comments

Previous Post Next Post