Mod CS 1.1 - Arsenal .Pro (video)Video:
Link Tải : http://www.mediafire.com/…/6xnj0vih2v…/Skill.Arsenal.Pro.rar
Hướng dẫnF1: Chạy lệnh hỗ trơ , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan
Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post