Mod CS 1.1 - Barcelona

Video: 

Link Tải : http://www.mediafire.com/file/43sbba5dcl8qs6f/Skill.Barcelona.rar


Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan
Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post