No title

Mod CS 1.1 - Chiều Cuối Thu (video)
Video:  https://youtu.be/KET-NYwwepI


Link Tải : http://www.mediafire.com/…/i2gmfqn02oro…/Skill.chieu.thu.rar
Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan
Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post