Mod CS 1.1 CrossFire (video)

xem video: https://youtu.be/hZQy-ElZE2s
Link Tải : http://www.mediafire.com/file/d4vryb8bhb5acad/1024x768.rar


Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trợ , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan
Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan


Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post