Mod CS 1.1 - Razer

Video:

Link Tải : http://www.mediafire.com/fi…/oxs6lij92mpfy3x/Skill.Razer.rar

Hướng dẫn

F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + danKênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post