Mod Cs1.1 - Đi Về Nơi Xa

Video:


Link Tải : http://www.mediafire.com/file/j462e1t2dyifpa6/Skill.DiVeNoiXa.rar

Hướng dẫn

F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan

Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post