config maps sáng ghìm tâm auto duck jump |Nguyên Anh|

 
auto ghìm tâm,auto duck,auto duck jum, map sáng


http://www.mediafire.com/file/iqvbl6oco8m52xb/Nguy%C3%AAn+Anh.rar


Bản Chuẩn !
Có auto ghìm tâm,auto duck,auto duck jum, map sáng cho AE
Vào game ấn F1 để kích hoạt,F2 tắt auto duck
Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post