config đổi nút chuẩn - dành cho các bạn không biết đổi nút thì dùng config này

 tải về: https://drive.google.com/file/d/1srmL7E6UimSDc5b8-TL7qOoBcVaqsmVH/view?usp=sharing

chép đè lên file config gốc : C:\Program Files (x86)\\Half Life\cstrike\config.cfg

Mỗi khi cài game  lại phải đổi nút, thay vì thế bạn chỉ cần chèn file config.cfg này vào thư mục cstrike , chép đè lên file config cũ là khỏi phải đổi nút nhé


Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post