Dao Xanh mát mẻ - tay trái

 Các bạn tải về và chép đè lên /CStrike/model/v_knife.mdl  <= chép đè lên file này rồi vào game 

gõ lệnh SETINFO LEFTHAND 1 <= để đổi sang tay trái 

 

SETINFO LEFTHAND 0 để chuyển tay phải nhé

Dao Xanh mát mẻ

v_knife.rar Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post