Mod CS 1.1 CrossFire đột kích 1

xem video:
 
 
 Link Tải : 1024x768.rar
Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trợ , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan
Hướng dẫn
F1: Chạy lệnh hỗ trọe , bật auto duck + auto jump
F2: Tắt auto duck , auto jump
/ : mua luc + bom + giap + dan
* : mua 43 hoac 41 + bom + giap + dan


Kênh Game - Cập Nhật Tin Tức Mới Nhất - Tải Game

Post a Comment

Previous Post Next Post