Auto turn

Auto turn - jump duck - bunny auto

Tải về Hướng dấn Enter ; mua nhanh 43, 41 mua đạn lun : mua nhanh 13 , bom ,giáp,đạn. . . ; : mua nhanh 46 , đạn lun , đồng thời chạy auto bắn 46 luôn , bắn không quen thi ae ấn f để chuyển về chế độ bắn bình thường ( nhớ ấn mouse3 nếu bắn ngắm nha)…

Admin
Load More
That is All