Lệnh CS

Tổng Hợp Lệnh CS 1.1 Phần 1

Lệnh nhìn xuyên tường (với điều kiện bạn có card hình 3D) gl_zmax 0 bind p "gl_zmax 0" gl_zmax 1460 tro ve trang thai cu bind l "gl_zmax 1460" Tổng Hợp Lệnh CS 1.1 Phần 2 sau đây là một số mã có thể bạn chưa biết: mã…

congdongcs11.blogspot.com

Tổng Hợp Lệnh CS 1.1 Phần 2

---- sv_zmax 4096/00 mã này là mã nhìn xuyên tường...khi vào màn bạn phải nhanh tay chỉnh ngay mã này,.....và phải dùng màn hình 3D thì mới có tác dụng (card màn hình 3D) Tổng Hợp Lệnh CS 1.1 Phần 1 Sau đây là một số lệnh trong Half Life 1.1 …

congdongcs11.blogspot.com
Load More
That is All