Tool

tool spr view

http://www.cstrike-planet.com/files?dl=32 link 2

Cộng đồng CS online Cs.congtin.vn

tool làm map half life

http://www.mediafire.com/?puo2s51qixg9930 để chỉnh map ytaly các bạn chỉnh thư mục itsItaly.wad ......... những cái # thì tương tự...

Cộng đồng CS online Cs.congtin.vn
Load More
That is All